X
X
X
X

Genel Kullanım Koşulları

HomepageGenel Kullanım Koşulları

Genel Kullanım Koşulları

Bu internet sitesine erişim ve sitenin kullanımı aşağıdaki koşullara tabidir. Bu internet sitesini kullanmanız, bu koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.
Biz site sahibi ve hizmet sağlayıcı olarak (kısaca “Hizmet Sağlayıcı”) bu internet sitesi veya bu Genel Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası, Hizmet Sözleşmesi ve Operasyonel Çalışma Koşulları’nı sona erdirme veya onları kısmen veya tamamen değiştirme hakkımız saklıdır. Söz konusu değişiklikleri kendi inisiyatifimizle ve önceden bildirmeksizin yapılabilecek olup, sitede yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Bu nedenlerle, bu internet sitesini her ziyaret ettiğinizde koşulları gözden geçirmenizi, yapılmış olabilecek değişiklik veya tadillere dikkat etmenizi öneririz.

1- Kullanım Koşulları Takibi/Değişiklik
i. Siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren, bu web sitesi ile varsa diğer ilintili sitelere ve bu site üzerinden veya bu site aracılığıyla sunulan ticari iletişim, ticari elektronik ileti, belirli hizmetler, ara yüzler ve işlevlere erişim, kullanım ve alma hakkı kazanmış olursunuz.

ii. Bu siteye girmeniz, siteyi kullanmanız genel kullanım koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bunun için herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş “kabul beyanınız” aranmaz.

iii. Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan herhangi bir hizmet için seçenekli olarak; üye olmanız ya da açık kabul beyanınız gerektiği durumda “kabul ve onay” adımlarını seçerek burada yazılı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

iv. Genel Kullanım Koşulları ile gizlilik hükümlerinde öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız ya da kabul beyanınızın geçerliliği için gereken yaşta değilseniz ya da kısıtlılığınız söz konusu ise (kabul beyanınızın hukuken bir geçerliliği olmayacağından) bu site ve hizmetleri kullanmayınız.

v. Sitedeki bazı hizmetlerin kullanımı veya bu hizmetlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.

2- İçerik ve Hizmetlerden Yararlanma:

a. Sitede yer alan; logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel ve benzeri içeriğin (“Hizmet İçeriği”) bir kısmı Hizmet Sağlayıcı tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir.
b. Sitede yer alan üçüncü şahıslara ait bilgiler ve yapılan alıntılar tanıtım amaçlıdır. Hizmet Sağlayıcı ve/veya bu içeriğin sahipleri, içeriği ve hizmet koşullarını haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

c. Kullanıcıların, aksi Hizmet Sağlayıcı tarafından öngörülmedikçe, site sayfalarını, hizmetlerini ya da hizmet içeriğini kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklâm, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticaret yapma hakkı yoktur.

d. Hizmet Sağlayıcı, Site ve Hizmet İçeriklerini dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, site ve hizmetleri reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Hizmet Sağlayıcı reklamlara ilişkin uygulama ve tarifelerini dilediği şekilde ve zamanda değiştirebilir.

e. Kullanıcı/Üye, Site üzerinden herhangi bir ürün/hizmet satın almadan önce ilgili satış sözleşmesini imzalamak veya onaylamak zorundadır. Satış işlemine ilişkin tüm şart ve koşullar ilgili sözleşmede düzenlenmiş olup, ilgili mevzuatta öngörülen dışında Hizmet Sağlayıcı başkaca bir sorumluluk üstlenmez, garanti vermez.

3- Erişilebilirlik ve Kullanım

a. Hizmet Sağlayıcı’nın; kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya kullanıcı tarafından daha sonra güncellenen adres, e-posta, sabit telefon, mobil telefon ve diğer iletişim bilgilerini, Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan hizmet ve kampanyaları tanıtmak

amacıyla kullanma ve bu amaçla kullanıcıya ulaşma hakkı vardır.

b. Hizmet Sağlayıcı’nın web sitesine üye olan kullanıcıya verdiği şifrenin, kullanıcı veya kullanıcı kaynaklı herhangi bir sebepten dolayı 3üncü kişilerle paylaşılmasından kaynaklanacak; kullanıcının daha önce ilan ettiği bilgilere ait değişiklik, silinme de dahil hiçbir durumdan Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir.

4- Üyelik Koşulları

i. Kayıt: Hizmet Sağlayıcı Hizmetlerin kullanımı Üyelik/Kayıt şartına bağlıdır. Hizmet Sağlayıcı farklı üyelik kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir. Kayıt veya satış sırasında bazı kimlik ve iletişim bilgileri istenebilir, Hizmetler için kısmen veya tamamen ücret talep edilebilir veya hizmetlere kısıtlamalar getirilebilir.

ii. Üye Adı ve Şifre: Üye’ye ad ve şifre verilir veya Üye tarafından oluşturulur.

iii. Üyelik Bilgileri: Kayıt sırasında girilen veya bu Site ve Hizmetler aracılığıyla gönderilen her türlü; (i) kimlik bilgisi, (ii) iletişim bilgisi ya da (iii) Kullanıcı İçeriğinden Üye sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir. Kullanıcı adı ve şifrenin saklanması Üyenin sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifrenin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak Hizmet Sağlayıcı hiçbir sorumluluk kabul etmez. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde Hizmet Sağlayıcı ya da 3. Şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren Üye sorumludur. Varsa üyelik hesabı üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu Üyeye aittir. Üye, kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla ve Hizmet Sağlayıcı’ya haber vermekle yükümlüdür.

iv. Hizmet Sağlayıcı, Üye’den belirti zaman aralıklarında üyelik bilgilerinin güncellenmesini ve şifre değişikliği yapılmasını talep edebilir, aksi takdirde hizmeti durdurma ya da kısıtlama yoluna gidebilir. Üye söz konusu talepleri yerine getirmekle yükümlüdür.

5- Fikri ve Sınaî Haklar:

i. Sitenin fikri ve sınaî mülkiyet hakları Hizmet Sağlayıcı’ya aittir.

ii. Aksi belirtilmedikçe, Sitede yer alan ticari logo, marka, isim alan adı ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları Hizmet Sağlayıcı’ya aittir. Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar Kullanıcılara bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez.
iii. Sitenin, bir kısmı ya da tamamı herhangi bir yolla (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, ödünç verilemez ve içeriği değiştirilip tahrip edilemez. Sitede yer alan, yayınlanan Hizmet Sağlayıcı’ya ait Site unsurlarının ya da formların kopyalanarak kullanılmaları veya yeniden üretilmek amacıyla örnek alınmaları yasaktır.

iv. Sitede yer alan Hizmetlerin bir parçası olarak sağlanan 3. Şahıslara ait isim, logo, marka ve diğer materyal ile içeriğin fikri mülkiyet hakları içerik sağlayıcılarına/hak sahiplerine aittir.

v. Kullanıcı, web Sitesinde bulunan hiçbir veriyi toplamamayı, Siteye ait veritabanına erişmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

6- Alt ve Üst Link :

Bu sitede, Hizmet Sağlayıcı’nın sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. Hizmet Sağlayıcı’nın erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Hizmet Sağlayıcı sorumlu tutulamaz.

7- Ziyaret Bilgilerinin Toplanması:

Site ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Sitenin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda kullanıcının Hizmet Sağlayıcı’ya izin verdiği anlamına gelir. Hizmet Sağlayıcı, kullanıcıların kişisel bilgilerinin güvenliği için gerekli önlemleri alacak ve teknolojik imkanlar dahilinde gerekli özeni sarf edecektir. Hizmet Sağlayıcı’nın güvenlik önlemlerine rağmen kullanıcının kişisel bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçmesi halinde Hizmet Sağlayıcı’ya sorumluluk yüklenemez.

8- Müdahale Yasağı:

Site ve Hizmetlerin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki işlem uygulanabilir. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve/veya Hizmet Sağlayıcı’ya karşı mali, hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

9- Kullanım Koşullarını İhlal:
Hizmet Sağlayıcı, sitede yer alan “Genel Kullanım Koşulları”, “Gizlilik Politikası”, “Operasyonel Çalışma Koşulları”, “Hizmet Sözleşmesi” ve ilgili diğer sözleşmelere uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Kullanıcıların Site ve Hizmetlere erişimi askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme hakkını saklı tutar. Koşulların Kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir.
Hizmet Sağlayıcı’nın bu hakkını kullanmaması, haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

10- Sınırlı Sorumluluk

i. Hizmet Sağlayıcı bu web sitesinin kullanımı ile ilgili servise saldırı, virüs veya teknolojik malzemeden kaynaklı herhangi bir kayıp ve zarardan sorumlu değildir.

ii. Hizmet Sağlayıcı, bu siteye erişimden veya erişememekten ya da siteyi kullanmaktan veya kullanamamaktan ya da bu sitede verilen bilgilere güvenmenizden kaynaklanan zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.

11- Kayıtlar
Site ve Hizmetlerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda Hizmet Sağlayıcı’nın defter ve iletişim logları dahil her türlü bilgisayar kayıtlarıyla Hizmet Sağlayıcı tarafından Kullanıcılara yapılan e-mail, faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.
12- Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme/İcra Daireleri

Sitenin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Site ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Muğla Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

13- Bilgi ve İletişim
Kullanım Koşullarına ilişkin sorularınız için destek@e-ticaretim.net mail adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.


Top